Cięcie,

profilowanie

i prostowanie

Już od kilku lat zajmujemy się profesjonalna obróbką elementów metalowych na potrzeby budownictwa i przemysłu. Bardzo ważnym rodzajem obróbki jest cięcie elementów metalowych, a także ich precyzyjne gięcie i prostowanie.

Nowoczesne metody obróbki detali stalowych

Cięcie stali wykonuje się dziś przy pomocy nowoczesnych i precyzyjnych metod, które nie ograniczają się wyłącznie do cięcia mechanicznego. W użyciu są obecnie alternatywne metody, takie jak cięcie laserowe, plazmowe, a nawet cięcie wodą. Zastosowanie tego rodzaju technik pozwala na obróbkę, która nie wymaga późniejszych poprawek.

Profilowanie elementów stalowych pozwala na uzyskanie dowolnych kształtów detali, będących częściami większych konstrukcji, czy też maszyn. Używa się do tego sterowanych komputerowo urządzeń CNC, które pozwalają na gięcie metali bez zmiany ich wymiarów poprzecznych.

Prostowanie stali – przede wszystkim blachy wykonuje się przy pomocy specjalistycznych pras. Pozwala ono na usunięcie z detali niepotrzebnych odkształceń, które mogły powstać na wcześniejszych etapach produkcji.