Obróbka

skrawaniem

i wycinaniem

Obróbka skrawaniem i wycinaniem to obecnie jedne z najpowszechniej wykorzystywanych i najważniejszych metod obróbki metali na zimno. Metody te pozwalają na wykonywanie detali z dużą precyzją, a stosowane w tym celu nowoczesne urządzenia, na wytwarzanie dużej ilości elementów w krótkim czasie.

Obróbka skrawaniem

Podstawowymi technikami obróbki skrawaniem są frezowanie i toczenie. Wykorzystuje się je w celu seryjnej produkcji detali w różnych kształtach i rozmiarach, z zachowaniem dużej precyzji. Metodami tymi wykonuje się skomplikowane części maszyn, ale również detale ozdobne, elementy mebli i wiele innych. Współcześnie obróbka metali tego typu odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komputerowo sterowanych maszyn CNC, które umożliwiają wykonywanie elementów metalowych o nawet największym stopniu komplikacji.

Obróbka wycinaniem

Jest to bardzo nowoczesna metoda obróbki metali, która polega na wycinaniu elektroerozyjnym. Wykorzystuje się w tym celu elektrodę w formie specjalnego drutu, którego końce umieszczone są na bardzo dokładnych, sterowanych komputerowo prowadnicach. Skutkiem wyładowań elektrycznych, jakie powstają pomiędzy drutem, a podlegającym obróbce materiałem, powstaje przecięcie. Dla osiągnięcia większej precyzji i nadania przedmiotowi odpowiedniej gładkości, na każdej powierzchni wykonuje się kilka cięć. Taka metoda pozwala na wykonywanie nacięć w obrabianych przedmiotach metalowych i uzyskiwanie różnorodnych kształtów, jednak zawsze muszą być to kształty prostokreślne.